Samenwerking & vertrouwen
voor het gezamenlijk belang

De opzet van het Model Integrale Samenwerking in de Kop van Noord-Holland (MIS-K), is dat school, het lokaal team (dit is de verzamelnaam voor CJG, wijkteam en sociaal team) en het samenwerkingsverband (SWV) PO en VO met ouders en jeugdige (kind, jongere of leerling) samenwerken rond ondersteuningsvragen. We praten hierbij met elkaar en niet over elkaar. Alle betrokkenen werken hierbij proactief en laagdrempelig; we bespreken situaties, vragen en ontwikkelingen in een vroeg stadium met elkaar door.